« Prev May 2024 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
    1
* 通常コース(水)通常コース(水)

16:30-18:00

2
* フットサルフットサル

16:35‐17:30 Ellen Wilkinson

3
* 通常コース(金)通常コース(金)

16:30-18:00

4
* 通常コース(土)通常コース(土)

Time: 00:00

13:30-15:00

5
* 通常コース(日)通常コース(日)

10:00-11:30

6
* Bank Holifay お休みBank Holifay お休み


7
8
* 通常コース(水)通常コース(水)

16:30‐18:00

9
* フットサルフットサル

16:35‐17:30 Ellen Wilkinson

10
* 通常コース(金)通常コース(金)

16:30-18:00

11
* 通常コース(土)通常コース(土)

Time: 00:00

13:30-15:00

12
* 通常コース(日)通常コース(日)

10:00-11:30

13
* フットサルフットサル

Ellen Wilkinson体育館 16:30-17:40

14
15
* 通常コース(水)通常コース(水)

16:30‐18:00

16
* フットサルフットサル

16:35‐17:30 Ellen Wilkinson

17
* 通常コース(金)通常コース(金)

16:30-18:00

18
* 通常コース(土)通常コース(土)

Time: 00:00

13:30-15:00

19
* 通常コース(日)通常コース(日)

10:00-11:30

20
* フットサルフットサル

Ellen Wilkinson体育館 16:30-17:40

21
22
* 通常コース(水)通常コース(水)

16:30‐18:00

23
* フットサルフットサル

16:35‐17:30 Ellen Wilkinson

24
* 通常コース(金)通常コース(金)

16:30-18:00

25
* 通常コース(土)通常コース(土)

Time: 00:00

13:30-15:00

26
* 通常コース(日)通常コース(日)

10:00-11:30

27
* Bank Holifay お休みBank Holifay お休み


28
* Bank Holifay お休みBank Holifay お休み


29
* Bank Holifay お休みBank Holifay お休み


30
* フットサルフットサル

16:35‐17:30 Ellen Wilkinson

31
* 通常コース(金)通常コース(金)

16:30-18:00